foto6.jpg
Biz Kimiz, Hakkımızda Fotoğraf, Fotoğrafçılık Dağcılık Doğa Yürüyüşleri, Trekking, Gezi Doğa, Çocuk ve Doğa, Ağaç Türleri, Böcekler ve Bitkiler Bisiklet, Parkurlar, Yazılar, Anılar Sponsorlar İletişim

Çocuğumla Doğadayız Çocuğumla Doğadayız

E-Posta:


   


Ana Sayfa > Dağcılık > Dağcılık HaberleriDoğada Arama Kurtarma Sempozyumu 2011

Hacettepe Üniversitesi - Ankara


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Mağaracılık Federasyonu işbirliğinde düzenlenecek olan Doğada Arama ve Kurtarma Sempozyumu, 1-2 Nisan 2011 tarihlerinde Ankara’da Hacettepe Üniversitesi’nde düzenlenecektir.

Sempozyumda doğa severler, arama ve kurtarma çalışmaları yapan sivil toplum örgütleri, doğada etkinlik yapan spor federasyonları, üniversite toplulukları, doğa sporları ile ilgilenen kulüp ve dernekler ve bu alanda çalışmakta olan araştırmacıları bir araya getirerek güncel bilgileri paylaşmaları amaçlanmaktadır. Sempozyum düzenleme kurulu olarak sizlere, doğada arama ve kurtarma sporları etkinliklerine ilişkin genel konuların yanı sıra disiplinler arası bilimsel araştırma ve raporların izlenebileceği bir sempozyum programı hazırlamaya çalışıyoruz. Sempozyumda, davetli konuşmacılara, sözel ve poster serbest bildirilere yer verilecektir.

www.dogadaaramakurtarma.org


SEMPOZYUM PROGRAMI

                                              
1 Nisan 2001 Cuma


Mehmet Akif Ersoy Salonu


09:00-09:30                 Kayıt

09:30-09:40                 Açılış ve Saygı Duruşu

09:40-10:30                 Açılış Konuşmaları

10:30-10:50                 Dia gösterisi: Boğaziçi Üniversitesi Mağara Araştırma Klübü

10:50-11:20                 ARA


Birinci Oturum: Oturum Başkanı: A. Nasuh Mahruki


11:20-12:00                  Selde Arama ve Kurtarma: Yılmaz Sevgül

12:00-12:30                  Su Kazalarında Müdahele ve Çözümler: Recep Şalcı

12:30-14:00                 ÖĞLE YEMEĞİ
 

İkinci Oturum: Oturum Başkanı: Yılmaz Sevgül

14:00-14:40                Doğa Etkinlikleri Turizminde Kaza Kaynakları ve Arama ve Kurtarma Yordamı: Gökhan Türe

14:40-15:10                Doğa Kampında Oluşan Kriz Durumuna Müdahale Sürecinin İncelenmesi: Onur Unat

15:10-15:30                 ARA


Üçüncü Oturum: Oturum Başkanı: Caner Açıkada

15:30-16:00                Doğada Arama Kurtarmada Çok Fonksiyonel Teknik Tekstiller ve Akıllı Giysiler: Çağlar Sivri, Murat Öztürk, Ali Şenkaynağı

16:00-16:30         Doğa Dostu ve Doğada Yardımcı Enerji Kaynakları: Murat Öztürk, Ali Şenkaynağ, Çağlar Sivri

16:30-16:50                ARADördüncü Oturum: Oturum Başkanı:  Koray Törk

16:50-18:00                Poster Tartışması    

18:00-19:00                Film Gösterimi: AKUT

19:30-21:30                KOKTEYL (AKUT 15. Yıl Kuruluş Yıldönümü Kokteyli - Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Yeni Bina Spor Salonu)

 

K Salonu

Birinci Oturum: Oturum Başkanı: Gülfem Uysal

11:20-11:50                Arama ve Kurtarmada Koordinasyon Haberleşmesi: Erhan Erbaş, Tevfik Aydın Kazancıoğlu

11:50-12:20                Orman Yangınlarında Arama Kurtarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri: Tolga Gözüm

12:20-14:00                 ÖĞLE YEMEĞİİkinci Oturum: Oturum Başkanı: Gıyasettin Demirhan

14:00-14:30                Dağ Kazalarının Karakteristik Analizi ve Optimal Arama–Kurtarma Yöntemlerinin Belirlenmesi: Disiplinlerarası Teknikler: Türker Adakale

14:30-15:10                Doğal Alanlarda Arama Kurtarma, Acil Durum Yönetim Sistemleri: Dündar Şahin

 
2 Nisan Cumartesi

 
Mehmet Akif Ersoy Salonu
Birinci Oturum: Oturum Başkanı: Gıyasettin Demirhan


09:30-10:10                Türk Arama Kurtarma Organizasyonu İçerisinde Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın Rolü, COSPAS-SARSAT ve Arama Kurtarma Olaylarına Müdahalede Acil Durum Verici Cihazlarının Önemi: Kerem TAMKOÇ

10:10-10:50                Dijital Teknolojinin Arama Kurtarma Operasyonlarında Kullanımı: Serkan Kaya

10:50-11:10                ARAİkinci Oturum: Oturum Başkanı: Mehmet Somuncu

11:10-11:50                Çığ Kazazedesinin Yerini Tespit ve Kurtarmaya Etki Eden Faktörler:Ömer Murat Yavaş                

11:50-12:20                 Kış Koşullarında Kurtarma Çalışmaları (Bingöl Örneği): Ahmet Ateş

12:20-12:50                 Çığda Hayatta Kalmak İçin Bilinmesi Gerekenler: Ömer Murat Yavaş

12:50-14:00                 ÖĞLE YEMEĞİ

 

Üçüncü Oturum: Oturum Başkanı: Koray Törk

14:00-14:40                Mağaracılık Kazalarının Önlenmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Kullanılması: Metin Albukrek
14:40-15:20                Doğa Sporları Kazalarında Helikopterli Kurtarma Operasyonları İçin Kriterler: Gürkan Özel

15:20-15:40                 ARADördüncü Oturum: Oturum Başkanı: A. Nasuh Mahruki

15:40-16:20            Jandarma Komando Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı
İbrahim Akgün       

16:20-17:00                DAK (Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu) İmkan ve Kabiliyetleri: Ali    Ülker   

17:00-17:30                Değerlendirme ve Kapanış

 

K Salonu 

Birinci Oturum: Oturum Başkanı: Abdullah Koç

09:30-10:10                Felaketlerin Orta Yerinde Yaşamı Savunmak: Arama Kurtarma Ekip Çalışanlarında Travma ve Ruhsal Boyutları: Burhanettin  Kaya

10:10-10:40                Kazazede Açısından Travmanın Psikolojik Etkileri: Orhan Öztürk

10:40-11:00                ARAİkinci Oturum: Oturum Başkanı: E. Baturay Altınok

11:00-11:40                 Doğa Sporlarında Cezai ve Hukuki Sorumluluklar: Abdullah Koç

11:40-12:10                 Derme Düdeni Kurtarma Organizasyonu: Barış Kurt

12:10-12:50                Doğa Kamplarının Öğrenme Ortamlarına Dönüştürülmesi Sürecinde Ortaya Çıkan Uzmanlık İhtiyacı ve Özellikleri: Zeynep  Gürel

12:50-14:00                 ÖĞLE YEMEĞİÜçüncü Oturum: Oturum Başkanı: Yılmaz Sevgül

14:00-14:30                 Arama Kurtarma’da Karadeniz Bölgesine Has Sorun ve Çözümler
Güçlü Uzunalioğlu

14:30-15:00                 İzmir Bölgesindeki Kayıp Vakalarına Genel Bakış ve Yaşlılık:Ömer Karaca

15:00-15:30                 Doğada Arama Kurtarma Operasyonlarında Helikopter Kullanımı ve
                                       Türkiye'deki Mevcut Durumun Değerlendirilmesi: İsmail Türk
 
Tasarım: Studio Martin