sagfoto.jpg
Biz Kimiz, Hakkımızda Fotoğraf, Fotoğrafçılık Dağcılık Doğa Yürüyüşleri, Trekking, Gezi Doğa, Çocuk ve Doğa, Ağaç Türleri, Böcekler ve Bitkiler Bisiklet, Parkurlar, Yazılar, Anılar Sponsorlar İletişim

Çocuğumla Doğadayız Çocuğumla Doğadayız

E-Posta:


   


Ana Sayfa > Dağcılık > Dağcılık HaberleriAladağlarda Kızılkaya Zirvesinin Yüksekliği Hakkında

Camiamızın Değerli Üyeleri;

 

26- 27 Ocak 2008 tarihlerinde Rize de gerçekleşen Kulüpler, İl Temsilcileri ve kurullar toplantısında, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Nuri DOKUZOĞLU nun kısa bir sunumuyla, Aladağların en yüksek noktasının 3756 m. Yüksekliğindeki Büyük Demirkazık zirvesinin olmadığı, en yüksek zirvenin 3767 m. (+_ 5 m.) olan Kızılkaya olduğu duyurulmuştu.

 

Bu tespit Emekli Topçu Kıdemli Albay Salih GÖZEN tarafından yapılmış ve Yönetim Kurulu Üyemiz Nuri DOKUZOĞLU ile paylaşılmış, konu 1/25.000 ölçekli haritalar üzerinde yeniden değerlendirildikten sonra, Kızılkaya’nın Aladağlar bölgesinin en yüksek doruğu olduğu kararına varılmıştı.

 

Bu sonucun doğruluğunun teyidi içinde Emekli Kıdemli Albay Sayın Salih GÖZEN,  Harita Genel Komutanlığına, 20 Mart 2007 tarihli yazı ile yaptığı çalışmaları bildirerek görüş istemiştir.

 

Harita Genel Komutanlığının 13 Nisan 2007 tarih ve 72743 sayılı cevabi yazısında; Küçük Emler Tepesi (3723 Rakımlı) kuzeybatısında stereo model üzerinde yapılan fotogrametrik kıymetlendirme neticesinde, tepenin rakımının 3767 m. olarak bulunduğu, 1/25.000 ölçekli haritalarda düşey doğruluğun +_5 m. olduğu dikkate alındığında, söz konusu tepenin rakımının 3767 +_5 m. olarak kullanılmasının doğru olacağını bildirmişti.

 

Bu sonuç bu güne kadar Aladağların en yüksek noktası olarak bildiğimiz Büyük Demirkazık zirvesinin yükseklik anlamında 2. sıraya inmesi gerektiği ve Aladağların doruğu olarak Kızılkayanın anılması gerektiğini ortaya koymuştu. Bu da bugüne kadar yapılan tırmanışların ve bundan sonra yapılacakların yeniden adlandırılması anlamını taşıyordu.

 

Bize de yapılan açıklamanın ardından gelişen tartışmalar nedeniyle, Federasyonumuz haksız yere suçlanarak sanal ortamda bir tartışma yaratılmaya çalışılmıştır. Bir kurum olma anlayışı ile bu eleştirilere sessiz kalan yönetimimiz görevini yaparak, bu konuda ülkemizde tek yetkili kurum olan Harita Genel Komutanlığı ile bir çalışma yapılması gerekliliğini düşünmüş ve gerekli yazışmaları başlatmıştır.  Federasyonumuz 26 Şubat 2008 tarihli yazı ile Harita Genel Komutanlığından, ADANA M34 – a4 paftasında 89900 E – 85620 N koordinatlarında yer alan tepenin kesin yüksekliğinin belirlenerek Federasyonumuza bilgi verilmesini talep etti.

 

Yazıyı müteakiben yapılan görüşmeler sonucunda 21 Mart 2008 günü Federasyon Başkanı Alaattin KARACA, Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul TUGAY ve eleştiri sahiplerinden Rıza YÜCESAN ile beraber Harita Genel Komutanlığı ziyaret edilerek, yerinde ölçümler için müşterek çalışılmasına ve bu çalışmanın programına karar verildi.

 

Bu amaçla, Büyük Demirkazık Tepesinde ve Küçük Emler Tepesi Kuzeybatısındaki (Kızılkaya) Tepede Jeodezik GPS (Global Positioning System) alıcılarıyla ölçümler yapılarak, tepe yüksekliklerinin yeniden ve daha hassas olarak belirlenmesine yönelik arazi çalışmasının yapılabilmesi için Harita Genel Komutanlığı personelinin yanı sıra, Federasyonumuz tarafından da eğitmen ve sporculardan oluşan 7 kişilik grup görevlendirildi. Büyük Demirkazık ve Kızılkaya zirvelerine 2 grup halinde tırmanan araştırma ekibi, 14- 16 Haziran 2008 tarihlerinde, yerinde ölçüm çalışmalarını gerçekleştirdi.

 

Söz konusu arazi ölçüm çalışmaları ve müteakiben yapılan değerlendirmeler sonucunda elde edilen bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

ITRF – 2000 DATUMUNDA UTM KOORDİNATLARI :

DİLİM GENİŞLİĞİ : 6 derece             DİLİM ORTA MERİDYENİ : 33 derece

 

NOKTA ADI SAĞA DEĞER (m) SOLA DEĞER (m) HELMERT ORTOMETRİK YÜKSEKLİK (m)
BÜYÜK DEMİRKAZIK TEPE 689026.3837 4190106.8929 3757.823
KIZILKAYA TEPE 689898.3224 4185456.3853 3771.418

 

Buradan da görüleceği üzere, Büyük Demirkazık zirvesinin yüksekliği 3757.823 m. iken Kızılkaya zirvesinin yüksekliği ise 3771.418 m. olarak tespit edilmiştir.

 

Böylece, Aladağlar silsilesinde ve ADANA M34 – a4 paftası 689898.3224 E – 4185456.3853 N koordinatlarında bulunan Kızılkaya zirvesi, Büyük Demirkazık zirvesinden 13.595 m. daha yüksekte olduğu yerinde yapılan ölçümlerle anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak; Aladağlar grubunun en yüksek noktası olarak Küçük Emler Tepesi Kuzeybatısındaki Kızılkaya Zirvesi olduğu, tartışmaya yer vermeyecek şekilde, konunun Ülkemizdeki en yetkili kurumu Harita Genel Komutanlığı ile müşterek olarak, yerinde yapılan ölçümlerle tescillenmiştir.

 

Konuyu gündeme taşıyan Sayın Salih GÖZEN’e ve konunun açıklanmasında yardımlarını esirgemeyerek en büyük katkıyı koyan Harita Genel Komutanlığına teşekkür eder;

 

Camiamızın bilgilerine sunarız.

 

Türkiye Dağcılık FederasyonuTasarım: Studio Martin