foto6.jpg
Biz Kimiz, Hakkımızda Fotoğraf, Fotoğrafçılık Dağcılık Doğa Yürüyüşleri, Trekking, Gezi Doğa, Çocuk ve Doğa, Ağaç Türleri, Böcekler ve Bitkiler Bisiklet, Parkurlar, Yazılar, Anılar Sponsorlar İletişim

Çocuğumla Doğadayız Çocuğumla Doğadayız

E-Posta:


   

> > Yurt İçi Fotoğraf Yarışmaları2008 FIAP Doğa Bienali Başvuruları

FIAP Bienalleri ulusal elemeleri FEDERASYONLAR seviyesinde yapılır. Bu bağlamda FIAP bienallerine TFSF’ye (Türkiye Fotograf Sanati Federasyonu)

bağlı dernek üyeleri katılabilir. Kesin tarihi FIAP tarafından henüz bildirilmemiş olmakla beraber 2008 yılında gerçekleştirilecektir. Bienale katılan her ülke kendi takımını oluşturacaktır. Her takım (ülke) bir kişiden en çok 1 adet olmak üzere toplam 10 adet baskı ve bir kişiden en çok 2 adet olmak üzere toplam 20 adet diadan oluşan bir portfolyo hazırlar. Bienale katılacak Türkiye takımının belirlenmesiyle ilgili prosedürü bu yıl (2007-2008) FSK organize edecektir. Çok sayıda fotoğraf değerlendirileceği öngörüldüğünden, hazırlıkların zamanında tamamlanabilmesi için 31 Mart 2008 tarihine kadar fotoğraf gönderiminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Bienale katılım bir yandan ülke tanıtımına katkıda bulunurken, bir yandan da derneklerin ve bireylerin uluslararası camiada adını duyurabilmesi adına güzel bir imkan sunacaktır.

 

 

 

Türkiye takımının oluşmasıyla ilgili katılım koşulları aşağıda detaylandırılmıştır:

 

 

  • Fotoğraflar FIAP doğa fotoğrafı tanımına uygun olmalıdır. Bu tanıma uygun olmayan fotoğraflar kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. FIAP doğa fotoğrafı tanımını aşağıda bulabilirsiniz.

  • Türkiye takımı olarak bu yıl “Sulak Alanlar” konusu seçilmiş olup, ilgili sulak alan tanımını aşağıda bulabilirsiniz.

  • Her katılımcı en çok 10 adet fotoğrafla katılabilir.

  • Katılım 2 aşamadan oluşmaktadır.

  • İlk aşamada diaların orijinali veya kaliteli bir duplikesi ile dijital kopyaları, baskıların da dijital kopyası, uzun kenarı en az 1024 piksel olacak şekilde hazırlandıktan sonra aşağıda yer alan başvuru formuyla beraber bir CD’ye kopyalanıp, Fotoğraf Sanatı Kurumu dernek adresine gönderilecektir. Jüri üyeleri elemeyi dijital fotoğraflarla gerçekleştirecektir.

  • İkinci aşamada ise, seçilen fotoğrafların bienale gönderilecek şekilde istenen özellikteki baskıları jürinin belirleyeceği bir laboratuarda tek elden alınacaktır. Baskıya seçilen fotoğrafların baskı ve kargo ücretleri Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından karşılanacaktır.

  • Fotoğrafların derneğe ulaştırılacağı son tarih 15 Nisan 2008’dir. Posta veya kargoda meydana gelebilecek gecikme ve hasarlardan derneğimiz sorumlu olmayacaktır. Bu nedenle CD’lerin sağlam bir şekilde paketlenip, zamanında gönderilmesine özen gösterilmelidir.

  • Eleme sonunda seçilen fotoğraf sahiplerine e-mail veya telefon aracılığıyla ulaşılacak ve bienal için istenen özellikteki fotoğrafları istenecektir.

  • Bienale katılacak fotoğrafları Tansu GÜRPINAR, Göker MÜFTÜOĞLU ve Nusret Nurdan EREN’den oluşan bir kurul değerlendirecektir.

 

 

 

 

F İ A P Doğa Fotoğrafı Tanımı:

 

Doğa fotoğrafı, doğal bir yaşam alanı içinde canlı, evcil olmayan hayvanlar ve tarımsal olarak yetiştirilmeyen bitkileri, jeolojik oluşumları ve böceklerden buzdağlarına kadar, doğal sürecin geniş çeşitliliğini tanımlar. Evcil, kafes içinde saklanan veya her türlü yöntemle özgürlüğü kısıtlanmış hayvanlarla, tarımsal olarak yetiştirilen bitkilerin fotoğrafları doğa fotoğrafı olarak değerlendirilemez. İnsanlar tarafından değişikliğe uğratılmış bir çevreye uyum sağlamaya çalışan baykuş yada leylek gibi canlıların oluşturduğu doğa konularıyla; kasırga ve med cezir dalgaları gibi çevreyi tekrar eski haline dönüştürmeye çalışan güçlerin izlerini taşıyan görüntülerde, insan unsuru en az düzeyde olmak şartı ile kabul edilebilir. Hangi fotoğrafik araç kullanılırsa kullanılsın, orijinal görüntü fotoğrafçı tarafından çekilmiş olmalıdır. Orijinal görüntüye yapılacak her türlü müdahele ve değişiklik, hataların hafif bir rutuşu ile sınırlı olup, orijinal görüntünün içeriğini değiştirmemelidir. Yukarıdaki şartlar yerine getirildikten sonra,tüm doğa fotoğraflarında artistik becerinin en üst düzeyinin kullanılması için her türlü çaba gösterilmelidir.

 

 

 

SULAK ALAN TANIMI

 

Sulak Alanları uluslararası düzeyde koruyan ve tanımlayan Ramsar Sözleşmesi çerçevesindeki "Sulak Alan" tanımı:

 

 

 

"Bu Sözleşmenin amacı bakımından, doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan bütün sular, bataklık,sazlık ve turbiyerler sulak alanlardır."

 

 

 

"Bu Sözleşmenin amacı bakımından, ekolojik olarak sulak alanlara bağımlı olan kuşlar, sukuşlarıdır.

 

 

 

Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere doğal göller, baraj gölleri, göletler, lagünler (dalyanlar), akarsular, sazlık ve turbalıklarla, denizlerimizin altı metre derinliğe kadar olan yerler sulak alan;  yaşamları bu tip alanlara bağlı kuşlar da sukuşu sayılıyor. Örneğin martılar, sumrular, ördekler kazlar, balıkçıllar, kaşıkçılar, çeltikçiler, karabataklar, yalıçapkınları, yağmurcunlar, düdükçünler, leylekler, flamingolar, kamışçınlar, saz bülbülleri ve benzeri kuşlar su kuşu kapsamında. Bunların yanı sıra sulak alanlarda görülen her tür bitki ve hayvan da (örneğin kurbağa su yılanı, tatlısu balıkları, yusufcuk, kelebek, süsen, düğün çiçeği, kumzambağı, akküpe ve benzerleri ile bunların oluşturduğu peyzajlar fotoğraf çalışması içinde yer alabilecektir.

 

 

 

Fotoğraf Sanatı Kurumu

 

 

 

Adres: Fevzi Çakmak 1 sokak 22/2 Kızılay/Ankara

 

Tel: 0312 230 46 16 (14:00’den sonra)

 

Web: www.fsk.org.tr

 

E-mail: [email protected]

 

 

Katılım Formu

 

 

 

Adı:

 

 

 

Soyadı:

 

 

 

Üye olduğu dernek:

 

 

 

E-posta:

 

 

 

Tel:

 

 

 

 

 

 

 

1.Foto Adı - (D)ia/(B)askı:

 

 

 

2.Foto Adı - (D)ia/(B)askı:

 

 

 

3.Foto Adı - (D)ia/(B)askı:

 

 

 

4.Foto Adı - (D)ia/(B)askı:

 

 

 

5.Foto Adı - (D)ia/(B)askı:

 

 

 

6.Foto Adı - (D)ia/(B)askı:

 

 

 

7.Foto Adı - (D)ia/(B)askı:

 

 

 

8.Foto Adı - (D)ia/(B)askı:

 

 

 

9.Foto Adı - (D)ia/(B)askı:

 

 

 

10.Foto Adı - (D)ia/(B)askı:

 

 

 

 
Tasarım: Studio Martin