foto8.jpg
Biz Kimiz, Hakkımızda Fotoğraf, Fotoğrafçılık Dağcılık Doğa Yürüyüşleri, Trekking, Gezi Doğa, Çocuk ve Doğa, Ağaç Türleri, Böcekler ve Bitkiler Bisiklet, Parkurlar, Yazılar, Anılar Sponsorlar İletişim

Çocuğumla Doğadayız Çocuğumla Doğadayız

E-Posta:


   


Ana Sayfa > Dağcılık > Çığ BilgisiÇığ El Kitabı

Ankara 1999 - T.C. Bayındırlık İskan Bak. Afet İşleri Genel Müdürlüğü

cig-el-kitabi-kapak.jpg

ÇIĞ EL KİTABINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

ÖNSÖZ

Yer yüzünün şekillenmeye başladığından bu yana var olan doğal olaylar, oluşum özellikleri ve yerlerine göre de afet boyutuna dönüşebilmektedir. Bu olayların bir bölümünü oluşumlarının önlenilmesi veya önceden belirlenememesi nedeniyle de, eğer hazırlık yapılmamışsa yaşatacağı fiziksel ve ekonomik kayıplarda büyük olmaktadır.


Afetlere hazırlık veya diğer bir deyişle zararların azaltılmasında başarılı olmakta, ilk ve en önemli husus insanlarda afet kültürü ve afetle mücadele bilincinin eriştiği düzeyle orantılıdır. Bu konuda sadece devletin hazırlıklı olması yeterli olmaz. Her düzeyde insanın en azından yaşadığı yöredeki doğal tehlikeyi bilmesi ve devletin koyduğu kurallara uymak dahil üstüne düşen görevleri yerine getirmesi gerekir.


Ülkemizde doğal yapı ile iklim ve yerleşim özellikleri nedeniyle doğal afetlerle sık sık karşılaşmamıza rağmen, afet kültürünün bireysel bazda üst düzeyde olduğu söylenemez. Ayrıca, yerleşim birimlerinde, hızlı nüfus artışı, iş güç, kurallara uyulmaması vb. nedenlerle, gelişen çarpık yapılaşmalar mevcut doğal tehlikenin boyutunu daha da büyütmektedir.


Ülkemizde meydana gelen ve afete dönüşüm aşamalarına göre doğal tehlikeler deprem, su baskını, heyelan, kaya düşmesi, yangın, çığ, fırtına vd. olarak sıralanabilir. Doğal afetler nedeniyle Türkiye’nin direkt ortalama kaybı her yıl Gayri Safi Milli Hasılamızın %1’i
düzeyindedir.


Bilindiği üzere, büyük boyutlara ulaşan doğal afet zararlarının azaltılması, önlenmesi, açtığı yaraların sarılması vb. problemlerin çözülmesi için her türlü araştırma, tedbir ve esasları belirlemek Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nün görev kapsamında yer almaktadır. Son yıllarda meskun yerlerin çığ olaylarından etkilenmesi oranında artışlar gözlenmeye başlayınca, yeniden yapılanma ile Geçici İskan Dairesi Başkanlığı bünyesinde 1993 tarihinde çekirdek bir bölüm oluşturulmuştur. Bu bölüm de, kuruluşundan bu yana, evvelce yapılan araştırmalar dışında, ulusal ve uluslar arası işbirliği ile projelerde yürütülmektedir. Her alanda olduğu gibi eğitim/bilgilendirmenin öneminden yola çıkılarak, özveri ile hazırlanan Çığ El Kitabı’nın çok yararlı olacağı düşüncesi ile bu çalışmayı yapan ve katkıda bulunan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Rüçhan YILMAZ
Genel Müdür

Çığ Yazıları

Çığ Nedir, Oluşum Koşulları Nelerdir ?

Mete Erengil, Afet İşleri Genel Müdürlüğü

Bir denge bozulması nedeni ile kar tabakası veya tabakalarının, yamaç eğimi yönünde gösterdiği akma hareketidir. Kar tabakalarının birbirinden farklı özellikleri olacağından, çığ bazen diğer bir tabaka üzerinden kayan bir tabaka…
devamı»


Çığ Türleri ve Fiziksel Etkileri

Mete Erengil, Afet İşleri Genel Müdürlüğü

Çığlar, kar tabakalarının fiziksel özelliklerine, başlangıç bölgelerinin türlerine, oluşum mevsimine ve arazi morfolojisine bağlı olarak sınıflandırılabilirler:
devamı»


Çığ Nedir, Ne Zaman, Nerede, Nasıl Oluşur, Nasıl Önlenir

Hidrojeoloji Y.Müh. Tarhan ERENBİLGE

Kar kristalleri oluşumlarına, bulutlarda başlar. Bulutlarda bulunan su damlacıklarının yoğunlaşma sürecinin sonunda, aynı ortamda bulunan toz ve tuz zerrecikleri gibi çekirdek görevini üstlenecek parçacıklar etrafında toplanılmaya başlanır. Eğer bu arada…
devamı»


Çığ, Kendimizi Nasıl Koruyabiliriz?, Nasıl Kurtarabiliriz?

Ömer Murat Yavaş

Türkiye’deki önemi 1992-1993 ve 1993-1994 kış mevsimlerinde meydana gelen olaylarla anlaşılmaya başlanan çığ afeti, lokal bir afet olmasına rağmen, oldukça geniş bir kesimi etkilemektedir. Çığdan etkilenen yerlerde yaşayan insanların yanında,…
devamı»
Tasarım: Studio Martin